องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]8
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]47
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผน-ถนน-คสล.เอี่ยมสะอาด-ม.7 [ 27 พ.ค. 2563 ]44
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผน-ถนน-คสล.แจ้งสว่าง-ม.3 [ 27 พ.ค. 2563 ]44
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผน-ถนน-คสล.สุขพัฒนา-ม.7 [ 27 พ.ค. 2563 ]49
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ี ๔ บ้านโคกตะแบก ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]46
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๗ ซอยสุขสำราญ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ [ 29 พ.ย. 2561 ]45
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๗ ซอยสำนักสงฆ์ปราสาทโคกตะแบก บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ [ 29 พ.ย. 2561 ]46
9 แผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสบาย หมู่ที่ ๖ [ 13 พ.ย. 2561 ]44
10 แผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์สาธิต-คลองนกกระสา หมู่ที่ ๕ [ 6 พ.ย. 2561 ]49
11 แผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญสุข-สอนสุข หมู่ที่ ๗ [ 6 พ.ย. 2561 ]44
12 แผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยการะเกตุ-ซอยสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ [ 6 พ.ย. 2561 ]44
13 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]45
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มี.ค. 2561 ]44