องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญสุข - สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก [ 4 ก.พ. 2564 ]29
2 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศูนย์สาทิต - หนองเกาะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก [ 4 ก.พ. 2564 ]22
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญสุข - สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]19
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศูนย์สาทิต - หนองเกาะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]21
5 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๔-๐๘๔ สายหนองแต้ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ตำบลโคกสนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]21
6 เผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-084 สายหนอง แต้หมู่ที่ 7 บ้านสวนสนุก ตำบลโคกสนวน [ 20 ม.ค. 2564 ]33
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-084 สายหนอง แต้หมู่ที่ 7 บ้านสวนสนุก ตำบลโคกสนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ม.ค. 2564 ]31
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๕ซอยประปาเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]51
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๘ซอยอีสานใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]45
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๐ซอยลูกเศรษฐี หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]47
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๑ ซอยน้ำฝน หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง 16 ต.ค.63 [ 16 ต.ค. 2563 ]47
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๒ซอยอุดมพล หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 16 ต.ค. 2563 ]46
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๓ซอยรุ่งเรืองพัฒนาหมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 16 ต.ค. 2563 ]43
14 ราคากลางถนนหินคลุก-หนองเกิบ-นาโคก-ม.6-ช่วงที่2 [ 29 พ.ค. 2563 ]46
15 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายระนามพลวง-กะลันทา (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ [ 29 พ.ค. 2563 ]48
16 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายระนามพลวง-กะลันทา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ [ 29 พ.ค. 2563 ]49
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๐๒ ซอยโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน [ 27 พ.ค. 2563 ]54
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๑๐๕ ซอยเอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก [ 27 พ.ค. 2563 ]46
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๓๔ ซอยแจ้งสว่าง (ช่วงต่อ)หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก [ 27 พ.ค. 2563 ]47
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๘๕ ซอยสอนสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก [ 27 พ.ค. 2563 ]45
 
หน้า 1|2|3