องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กองคลัง

   
  นายวันชัย  หวังผล  
  ผู้อำนวยการกองคลัง     
  นางปวีณา  เสาวโค  
  นักวิชาการคลัง   
นางสาวจำเนียล  แคล้วกลาง   -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้