องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  โครงการการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้กับผู้สูงอายุและผู...
  การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลโคก...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่สาธารณะประโยบน์