องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  นายวัชัย วรครุธ นายก อบต.เป็นตัวเเทนชาวบ้าน ต.โคก...
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน สมัยสามัญ สม...